Higiene

Ofereix asèpsia especialment en processos de manipulació d’aliments, evita el contacte de la mà de l’usuari amb els aliments.

ToTop