Protecció

Concebut tant per a la vida laboral com per als hobbys, en què l’activitat requereixi combinar la protecció amb l’ús d’altres estris o només calgui una protecció puntual.

ToTop